Bli sjåfør

Hvordan kan man få jobb som drosjesjåfør?

Taxiyrket krever kompetanse innenfor flere områder. Først og fremst må du ha førerkort for personbil (B), og dette må du ha hatt i minimum 2 år. Førerkort utstedes av trafikkmyndighetene, etter opplæring fra godkjent kjøreskole.
Deretter må du ha opplæring hos Vegvesenet og kjøreseddel utstedt fra politiet der du bor. For kjøreseddel kreves det gyldig helse og vandelsattest, og for byer kan det kreves bestått kjentmannsprøve.


For de som ønsker å kjøre i en bysentral, kan du ta kjentmannsprøve i forbindelse med obligatorisk sjåførkurs. Videre er det et krav at du må kunne godt Norsk – da våre kunder i hovedsak er Norske. Andre språk i tillegg er bare en fordel.

Fra 1. november 2020, stiller myndighetene nye krav til deg som vil bli drosjesjåfør. Det betyr at du først må ta teoretisk og praktisk prøve hos Vegvesenet. Se mer her: https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

LokalTaxi har i tillegg obligatorisk sjåførkurs:

Våre sjåførkurs gir deg innføring i LokalTaxi sin kultur og vårt reglement, samt taksameterets forskjellige funksjoner, oppdelingen av området i soner, opptreden ovenfor kunder og i vanskelige situasjoner. Etter kurs avlegges evt kjentmannsprøve/språktest.

Vår opplæring bygges nå opp som et digitalt E-læringskurs, der du skal gjennomgå ulike moduler for å være kvalifisert for kjøring i LokalTaxi. Når du har kjøreseddel, kan du søke om jobb.

For å komme i arbeid – må du få jobb hos en av våre løyvehavere. Du vil da få sjåførkort, som gir deg mulighet for pålogging i vårt system. I forbindelse med kurset vil du bli informert om hvordan du tar kontakt, samt få muligheten til å presentere deg selv som jobbsøker. De fleste som tar kurs kommer raskt i arbeid. I første omgang som «slingris», dvs. disponibel på enkeltskift for løyvehavere med behov, deretter vil arbeidsforholdet stabilisere seg med faste skift for faste arbeidsgivere.

Har du gjennomgått obligatorisk opplæring hos vegvesenet, eller har YSK, kan du ta kontakt med din sentral og be om å få delta på kurs.

Kan jeg bli løyvehaver og Drosjeeier?

For å bli løyvehaver er det Fylket som er løyvemyndighet, og søknad sendes dit. Det er imidlertid ikke automatikk i at en løyvehaver kan tilknytte seg Lokaltaxi. Vi  prioriterer egnethet, og sjåfører med intern ansiennitet i selskapet ved inntak av nye løyvehavere – og det er sentralen som bestemmer hvem og hvor mange som skal tilknyttes de avtaler sentralen har.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.